Vítejte na stránkách Pedagogicko- psychologické poradny Hodonín, příspěvkové organizace

zřizované Jihomoravským krajem dle ZL č. 20/142

Pedagogicko- psychologická poradna poskytuje služby dětem a mládeži ve věku 3 - 19 let, jejich rodičům, učitelům, lékařům a všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání těchto dětí.

Služby poskytuje bezplatně, u nezletilých dětí pouze se souhlasem jejich rodičů. K vyšetření v poradně není potřeba žádné doporučení.

Činnost Pedagogicko-psychologické poradny Hodonín jako příspěvkové organizace je finančně podporována Městem Hodonínem.

Těšíme se na Vás!

home | aktuality | o nás | nabídka služeb | vzdělávání | doporučujeme | kontakty | žádanka | fotogalerie